Özgeçmiş

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Arzu TAŞDELEN KARÇKAY

Doğum Tarihi: 04.04.1972-Gaziemir-İzmir

Unvanı:Yrd. Doç. Dr.

 

Yabancı Dil: İngilizce (KPDS:71- Aralık 2010)

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Dokuz Eylül Üniversitesi

1994

Y. Lisans

Sosyal Bilimler/ Eğitimde Psikolojik Hizmetler

Dokuz Eylül Üniversitesi

1998

Doktora

Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Dokuz Eylül Üniversitesi

2002

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Rehber Öğretmen

Diyarbakır Rehberlik Araştırma Merkezi

1994-1995

Rehber Öğretmen

İzmir Buca Ticaret Meslek Lisesi

1995-2000

Ar. Gör.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2000-2002

Yrd. Doç. Dr.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD

2002-2003

Yrd. Doç. Dr.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi

40/B İle Görevlendirme

2003-2007

Yrd. Doç. Dr.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD

2007-2007

 Yrd. Doç. Dr.

Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD

2007/2015 (devam ediyor)

 

 

Danışmanlığı Devam Eden Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans

Doktora

2

1

Son İki Yılda Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler:

Gelişim Psikolojisi II (Eğitim Bilimleri/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

İnsan ilişkileri ve İletişim (Eğitim Bilimleri/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

Kaynak Tarama ve Rapor Hazırlama (Eğitim Bilimleri/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri (Eğitim Bilimleri/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

Psikolojik Danışma Kuramları (Eğitim Bilimleri/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

Rehberlikte Program Geliştirme (Eğitim Bilimleri/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

Eğitim Psikolojisi (Eğitim Fak. Lisans/Pedagojik Formasyon)

Rehberlik (Eğitim Fak. Lisans/ Pedagojik Formasyon)

Gelişim Psikolojisi (Pedagojik Formasyon)

İlköğretimde Rehberlik (Sosyal Bilimler En. İlköğretim Bölümü Yüksek Lisans)

 Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği -Ankara

ESERLER

Yüksek Lisans Tez Başlığı  ve Tez Danışman(lar)ı: Üniversite Öğrencilerinin Ereksel ve Araçsal Değer Hiyerarşileri/Prof. Dr. Hayrettin AKYILDIZ.

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı   ve  Danışman(lar)ı: Öğretmen Adaylarının Farklı Psiko Sosyal Değişkenlere Göre Karar Verme Stilleri/Prof. Dr. Rengin AKBOY.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Taşdelen, Arzu (2001). “Öğretmen Adaylarının Bazı Psiko Sosyal Değişkenlere Göre Karar Verme Stilleri ”, PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:10.

 

Taşdelen-Karçkay, Arzu (2004). “Karar Verme Stilleri Ölçeğinin Öğretmen Adayları İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Eğitim Araştırmaları Dergisi, Sayı:16, s:118-124.

Taşdelen-Karçkay, Arzu (2008). “Farklı Eğitim Programı Mezunu Psikolojik Danışmanların Mesleki Yeterlilikleri ve İş Doyumlarının İncelenmesi”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:24, s:24-35.

Uluslarası İndeksli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

Taşdelen-Karçkay, Arzu; Sanlı, Şeyda (2009). “The effect of micro teaching application on the preservice teachers’teacher competency levels”,  Procedia Social and Behavioral Sciences 1, 844–847. [INDEX: ScienceDirect, Scopus, ISI Web of Science]

 

Taşdelen-Karçkay, Arzu (2009). “The relationship between parental attitude and social comparison of the eight grade students”,  Procedia Social and Behavioral Sciences 1, 1469–1473. [INDEX: ScienceDirect, Scopus, ISI Web of Science]

 

Bakalım, O., & Taşdelen-Karçkay, A. (2015). Positive and negative affect as predictors of family life satisfaction. International Journal of Human Sciences,12(1), 1330-1337./ (j-humansciences.com)

 Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Akyıldız, H. ve Taşdelen, A,  “Üniversite Öğrencilerinin Ereksel ve Araçsal Değer Tercihleri”, VII.  Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,Selçuk Üniversitesi, Konya, 1998.

 

Taşdelen-Karçkay, Arzu. “Üniversite Giriş Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Ailelerine Yönelik Grup Rehberliği Programı”na Katılan Velilerin Ve Okul Psikolojik Danışmanının Programa İlişkin Görüşleri” I. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Mersin Üniversitesi, Mersin, 21-23 Eylül 2006, s:18.

 

Taşdelen-Karçkay, Arzu ve Baydemir, Gözde “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri”, VII. International Educational Technologies Conferance, Near East University, Girne, 03-4-5 /05/2007, Volume:I, P:69-74.

 

Taşdelen-Karçkay, Arzu. “Okul Öncesi Öğretmen Yetiştirmede Mikro Öğretim Uygulamasının Değerlendirilmesi”, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları, 12-14 Mayıs 2007, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Bakü.

 

Taşdelen-Karçkay, Arzu. “Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik Hizmetlerinin Veli-Öğretmen- Okul Psikolojik Danışmanı Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”-Özet, IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 17-18-19 Ekim 2007, İzmir.


Taşdelen-Karçkay, Arzu. “University student’s views on career guidance in Turkey”, 31 st International School Psychology Association Conference, 7-11 th July, 2009, Malta. School Psychology For Diversity Programme &Abstracts, p:145-146.

Karataş, Ebru; Taşdelen-Karçkay, Arzu; Yücel, Cemil. “Value Preferences of University students”, 7-11 th July, 2009, Malta. School Psychology For Diversity Programme &Abstracts, p:109-110.

Taşdelen-Karçkay, Arzu. “Kariyer İstek Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” Özet, X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 21-22-23 Ekim 2009, Adana.

 

Taşdelen-Karçkay, Arzu. “Gazetelerin Online Sürümlerindeki Kadın Kariyeri Haberleri: Doküman Analizi”,  I. Uluslar arası Yeni Medya ve Kadın Sempozyumu, Özet kitapçığı, s:17,28-30 Mayıs 2014, Uşak.

 

Taşdelen-Karçkay, A., Bakalım, O. & Kılıç, C. (2015). “Üniversite Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi Web Sayfalarının İncelenmesi: Doküman Analizi” Özet Kitapçığı, VIII. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu, 09-10 Nisan 2015, Eskişehir.

 

Bakalım, O., Tasdelen-Karçkay, A. & Kılıç, C. (2015). Gözden geçirilmiş kariyer geleceği ölçeği: Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi, XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Özet Kitapçığı: 1019-1020. 07-09 Ekim 2015, Mersin.

 

Tasdelen-Karçkay,A.,Bakalım, O. & Yörük, C. (2015). İş-aile çatışmasını yönetme özyeterliği ölçeği: Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi, XII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Özet Kitapçığı: 385-387. 07-09 Ekim 2015, Mersin.

 

 

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

Taşdelen-Karçkay, A. “Eğitim Kurumlarında Rehberlik Hizmetleri”, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2004.

 

Taşdelen-Karçkay, A. “Beyin Temelli Öğrenme”, Eğitim Psikolojisi, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2007.

 

Taşdelen-Karçkay, Arzu; Aktuğ, Seydi. “Nörofizyolojik Öğrenme Kuramı”. Editör: Behcet Oral. Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları. Pegem A yayıncılık. Ankara, 2011.

Yürütülen Etkinlikler:

“Rehberlik Hizmetleri: (Öğrenci Tanıma Teknikleri ve Mesleki Rehberlik)” konulu seminer, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü Sınıf Öğretmenlerine Yönelik, 1998-İzmir

“Ders Çalışma ve Öğrenme Yöntemleri” konulu konferans, Sivas Selçuk Anadolu Lisesi Öğrencilerine Yönelik, 2005- Sivas

 “Ders Çalışma ve Öğrenme Yöntemleri” konulu konferans, CÜ Vakıf Koleji İlköğretim Öğrencilerine Yönelik, 2006-Sivas

“Üniversite Giriş Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Ailelerine Yönelik Grup Rehberliği Programı” Sivas Selçuk Anadolu Lisesi Velilerine Yönelik, 2006-Sivas

“Çocukla İletişim” konulu sunum, Sivas Merkez İlköğretim Okulu Velilerine Yönelik, 18.11.2006-C.Ü. Kültür Merkezi-Sivas

“Okul Öncesinde Aile Katılımı”, Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Seminer,  (Uşakta Gelecek Okul Öncesi Eğitimle Şekillenecek Avrupa Birliği Projesi kapsamında),  28.06. 2011 Uşak Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu, Uşak.

 

“Okul Öncesi Velilerine Yönelik Aile Yaşamı Eğitimi Programı”, Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı (5 oturum ve 6 grup),  (Uşakta Gelecek Okul Öncesi Eğitimle Şekillenecek Avrupa Birliği Projesi kapsamında),  6.05. 2011-19-11.2011,  Uşak.

 “Okul Öncesi Velilerine Yönelik Aile Eğitimi” Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı (10 oturum) (Okul psikolojik Danışmanı Uzman Münevver Akbulut ile birlikte), Aralık 2014-Nisan 2014, Uşak.

“Okul Öncesi Velilerine Yönelik Aile Eğitimi” Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı (10 oturum) (Okul psikolojik Danışmanı Uzman Münevver Akbulut ile birlikte), Aralık 2014-Nisan 2014

“Kariyer Yolculuğum” konulu seminer, (Yrd. Doç.Dr. Orkide Bakalım ile birlikte), Lise Öğrencilerine Yönelik, Uşak Lisesi Mayıs 2014, Uşak Şehit Abdülkadir Yavuz Anadolu Lisesi Aralık 2014, Uşak.

“Kariyer Yolculuğum” konulu seminer, (Yrd. Doç.Dr. Orkide Bakalım ile birlikte), 1. Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günleri, Uşak AKM 29 Nisan 2015.

“Kariyer Yolculuğum” konulu seminer, (Yrd. Doç.Dr. Orkide Bakalım ile birlikte), 1. Eşme Kariyer Günleri, Eşme Kültür Merkezi, 11 Mayıs 2015.

Katılımcı etkinlikler:

“Konuşma Engellilerinin Eğitimi ve Terapileri”- Prof.Dr. Ahmet Konrat, Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, 6.11.1995- 24.11.1995, Mersin.

“Ana Baba Okulu (Yetişkin Eğitimi)”, MEB İzmir Özel Özgün Dershanesi, 08.01.1998- 07.03.1998, İzmir.

“Eğitimde Rehberlik Hizmetleri”, MEB İzmir Rehberlik Araştırma Merkezi, 13.04.1998- 17.04.1998, İzmir.

“Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu”, CÜ Eğitim Fakültesi ve ÖHHT Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı, 21-23. 05. 2007, Sivas.

“Test Dışı Teknikler”, Doç.Dr. Fidan Korkut, Çeşme, İzmir, Altın Yunus Otel.(2007, 17-19 Ekim). 

 

“Gestalt Terapi” Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar, Çeşme, İzmir, Altın Yunus Otel.(2007, 17-19 Ekim). 

“Nitel Veri Analizi Nvivo” Dr. Elif Kuş, Anı Yayıncılık, 23-24.11.2007, Ankara.

“Davranış Sorunları Olan Çocukların Ebeveynlerine Yönelik Bir Eğitim Programı”, Dr. Suna KAYMAK ÖZMEN ve Dr. Esther SCHAEGERMEIER, X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, (21-22-23 Ekim) Adana.

Yönlendirilmiş Hayal Tekniği” Prof.Dr. Fidan KORKUT ve Prof.Dr. Dean W. OWEN, X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, (21-22-23 Ekim) Adana.

“1. Eğitim Bilimleri Araştırma Günleri” Koordinatör: Prof. Dr. Şener Büyüköztürk,  “1. Eğitim Bilimleri Araştırma Günleri” (13–16 Temmuz 2010,  Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.

“5. Eğitim Bilimleri Araştırma Günleri”- AMOS ile Yapısal Eşitlik Modelleme I-II- Doç. Dr. Fatih Çetin ve Doç. Dr. Harun Şeşen  (30–31 Ağustos 2015,  Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.

“Transaksiyonel Analize Giriş Eğitimi- TA 101”Prof. Dr. Füsun Akkoyun, 25-26 Ekim 2014, Ankara.

 “Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi (REBT) ve Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT) Dr. Kristene A. Doyle ve Dr. Murat Artıran, APA Sertifikalı, Albert Ellis INSTITUTE, 6-7 Aralık 2014,  Ankara.

“Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi”- Yrd.Doç.Dr. Nevin Dölek, 2015, Uşak

Projeler:

“Uşak Çocuk Haklarının Korunmasında Liderliğe Koşuyor”, Avrupa Birliği Tarafından Desteklenen  STK Hibe Programı, Proje Yürütücü Yardımcılığı (2008).

 

“Uşak’ta Gelecek Okul Öncesi Eğitimle Şekillenecek”, Avrupa Birliği Tarafından Desteklenen  Hibe Programı, Proje Psikolojik Danışmanı (2011-2012).

İletişim
Telefon: 0276 221 2121 Çağrı Merkezi: 444 40 64 E-posta: usak@usak.edu.tr
Adres:Ankara İzmir Yolu 8.Km 1.Eylül Kampüsü, Uşak/Merkez
Telefon: 0276 221 2121
Çağrı Merkezi: 444 40 64
E-posta: usak@usak.edu.tr
Adres:Ankara İzmir Yolu 8.Km 1.Eylül Kampüsü
Uşak/Merkez
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Uşak Üniversitesi