Üniversitemiz Akademik ve İdari Birim Yöneticileri, Yükseköğretim Kalite Kurulu Saha Ziyareti Öncesi Bir Araya Geldi

Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Sayın Dalkıran başkanlığında Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Saim Savaş ile Prof. Dr. Ali Yılmaz, Üniversitemiz Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Sonugelen, Genel Sekreter Vekili Kenan Gökçe ve Rektör Danışmanı Okutman Onur Altıntuğ, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürleri ve enstitü sekreterleri, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanları ve fakülte sekreterleri, Sağlık Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürleri ve yüksekokul sekreterleri, Halı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Deri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi, Bilimsel Analiz ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Enerji, Çevre ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tarımsal ve Doğa Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Su ve Toprak Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Yeşil Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürleri ve daire başkanları ile Yükseköğretim Kalite Kurulu Değerlendirme Takımı Üyelerinin ziyareti öncesi bir araya geldi. Toplantılarda ziyaret planı hakkında katılımcılara bilgi verilerek yapılması gereken iş ve işler konuşuldu.
Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Sayın Dalkıran, Uşak Üniversitesi’nin devam eden kalite çalışmaları ile ilgili son durumun ele alındığı toplantılarda “Yükseköğretim Kalite Güvencesi kapsamında Üniversitemiz bünyesinde kurulan Kalite Koordinatörlüğü, Üniversitemiz stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili Üniversitemizin iç ve dış kalite güvence sistemini kurarak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarına hız vermiştir. Gelecek hafta üniversitemizi ziyaret edecek olan Yükseköğretim Kalite Kurulu üyeleri üniversitemizi değerlendirecekler. Uşak Üniversitesi Ailesi olarak kalitemizi yükseltme gayreti ve çabası içindeyiz.”dedi.